Internships

Stages / Internships

Eindshoot T. by Maan

Twen during her final shoot

Hoi! Ik krijg veel stage-aanvragen, dus als je me mailt zorg dan dat je opvalt. Laat me weten dat je dit hebt gelezen, volg me op IG en vertel me wat je waardeert in mijn werk en wat je van mij wilt leren.
Stages bij mij bestaan uit helpen op set, ondersteuning bij het beeld editten, werken aan de productie van shoots, leren over bedrijfsvoering, redelijk wat eigen verantwoordelijkheid, veel nieuwe informatie en kansen om te leren, en hopelijk veel plezier.

Meestal verdelen we de week – je werkt deels bij mij, deels thuis aan op jou toegespitste stageopdrachten. Duur is minstens drie maanden, maar liever langer. Meestal voltijds, maar dat is geen verplichting.

Tot slot: Ik reis graag, dus ik heb niet altijd plaats voor een stagiair. Maar mail me er gerust over 🌸
Hey you! I get a lot of requests for internships, so if you email me make sure you stand out. Show me that you’ve read this, follow me on IG, and let me know what you appreciate in my work & what want to learn from me.

Internships with me consist of helping on set, assisting with image editing, working on the production of shoots, learning about business management, quite a bit of personal responsibility, lots of new information and opportunities to learn, and hopefully a lot of fun.

Usually we divide the week – you work partly with me, partly at home on assignments tailored to you. Duration is at least three months, but preferably longer. Usually it’s full-time, but that is not an obligation.

And: I like to travel, so I won’t always have room for an intern. But please feel free to contact me 🌸

Get in contact with any questions or enquiries
about (commercial) photography, art and prints.
Or just to say hi.